Opodatkowanie rolników i reforma KRUS do lamusa

Minister rolnictwa nie spodziewa się reformy KRUS w tej kadencji rządu. Zgadza się na przeprowadzenie zmian, dopiero gdy parytet dochodowy rolników dojdzie do 85 proc. średniej krajowej. Ekonomiści uznają ten pomysł za nierealny – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Od ponad roku rządowy zespół, którym kieruje szef doradców premiera Michał Boni, pracuje nad reformą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem prac tego zespołu jest zmniejszenie obciążeń z tytułu KRUS dla budżetu, który tylko w tym roku dopłaca do emerytur rolników ponad 16 mld zł.

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej dochody rodzin rolniczych wzrosły już o 64 proc. – najwięcej ze wszystkich grup społecznych.

Więcej w „Rzeczpospolitej”.

Rzeczpospolita