Ulgi dla powodzian

Odroczenie, rozłożenie na raty a nawet umorzenie składek. Na razie pomoc dla powodzian realizowana przez KRUS cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Dotychczas wnioski złożyło tylko 575 osób.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników są zróżnicowane. Podstawowa dla niewielkich gospodarstw to niewiele ponad 300 złotych na kwartał. Dla rolników, którzy stracili wszystko w powodzi to i tak zbyt duża kwota. Dlatego istniej możliwość odroczenia terminu zapłaty składki lub jej całkowite umorzenie.

Maria Lewandowska – KRUS„Pomoc może być udzielona wówczas jeżeli oszacowane przez komisję straty sięgną powyżej 30% wartości produkcji.”

Udzielenie ulgi jest możliwe po złożeniu przez rolnika pisemnego wniosku w najbliższej jednostce terenowej KRUS.

Maria Lewandowska – KRUS „Rolnik składając wniosek do właściwej dla niego jednostki załącza również oświadczenie o wielkości pomocy łącznie otrzymanej z tego rządowego programu.”

Trzeba jednak pamiętać o tym, że na pełne umorzenie składek mogą liczyć tylko ci rolnicy, którzy mają obowiązkowe ubezpieczenia gospodarskie.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP