UE: dodatkowe 300 mln euro na wsparcie sektora mlecznego

Źródła dyplomatyczne w Brukseli podały w piątek, że na poniedziałkowym spotkaniu ministrów rolnictwa w Luksemburgu zapadnie zgoda na dodatkowe wsparcie sektora mlecznego w UE w przyszłym roku kwotą 300 mln euro z unijnego budżetu.

Tym samym spełniony ma być jeden z głównych postulatów 21 krajów członkowskich, w tym Polski, które domagają się od Komisji Europejskiej dodatkowej regulacji i natychmiastowego wsparcia sektora produkcji mleka w UE, przeżywającego kryzys z powodu spadku cen w skupie nawet o 30 proc.

KE nie potwierdza informacji, że w poniedziałek zapadnie porozumienie ws. 300 mln euro na wsparcie sektora; dotychczas twierdziła, że dodatkowe pieniądze nie są możliwe, gdyż trzeba by je wydać kosztem zmniejszenia wsparcia i regulacji innych rynków rolnych.

By wzmóc presję na ministrów i KE, ich obradom po raz kolejny będzie towarzyszył protest rolników z krajów Europy Zachodniej; zapowiedziana jest manifestacja kilku tysięcy producentów mleka i najazd setek traktorów, a luksemburska policja ostrzega przed blokadą znacznej części miasta.

Zdaniem producentów, ich zła sytuacja wynika przede wszystkim z nadprodukcji mleka w UE – więc chcą z nią walczyć, ograniczając ilość mleka trafiającego na rynek. Dlatego domagają się od unijnej komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel zmniejszenia limitów produkcji, prowadząc od kilku tygodni spektakularne akcje protestacyjne i rozlewając miliony litrów mleka.

21 krajów pod wodzą Niemiec i Francji podpisało się pod apelem o „nową regulację” rynku mleka, a także walkę ze spekulacją w łańcuchu między producentem a konsumentem, w trosce o sprawiedliwe ceny i dochody rolników. Komisarz, która potwierdziła już, że nie zostanie na kolejną kadencję w Komisji Europejskiej, jest otwarta na niektóre francusko-niemieckie propozycje, takie jak dobrowolne etykietowanie mleka (chodzi o to, by wiadomo było, z jakiego kraju pochodzi) czy umowne ustalanie cen między przetwórcami a producentami na poziomie krajowym.

KE zaproponowała też poluzowanie zasad wykupu kwot przez kraje członkowskie od rolników, którzy chcą zrezygnować z produkcji, co miałoby czasowo ograniczyć kwoty mleczne i przynieść dodatkowe środki na restrukturyzację sektora. Ponadto KE domaga się dla siebie dodatkowych uprawnień do wprowadzania pilnych, nadzwyczajnych środków w celu regulacji rynku mlecznego. Polska, podobnie jak większość krajów, podchodzi sceptycznie do tych propozycji. Z kolei liderzy organizującego demonstracje stowarzyszenia European Milk Board (EMB) uznają te nowe propozycje oraz dotychczasowe środki wsparcia za niewystarczające i kontynuują protesty.

PAP