ARIMR rozpoczęła wypłacanie tzw. dopłat ONW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzących działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach górskich. O tzw. dopłaty ONW ubiega się w tym roku 750 tys. gospodarstw. Agencja ma na ten cel 1,3 mld zł.

Jak poinformowało biuro prasowe, już pierwszego dnia Agencja chce wypłacić ok. 97 mln zł dla ponad 68 tys. rolników. Do końca tego roku, pieniądze może otrzymać około 580 tys. beneficjentów, a na ich konta zostanie przekazane około miliard zł. Decyzje o przyznaniu dopłaty otrzymało już 400 tys. rolników.

ARiMR informuje, że w pierwszej kolejności środki trafią do tych gospodarstw, które poniosły straty w wyniku klęsk żywiołowych.

W Polsce obszary, które mają niekorzystne warunki gospodarowania zajmują 56 proc. powierzchni kraju. Działalność na tego typu gruntach wymaga dodatkowych nakładów finansowych, a jest to związane z niekorzystnym ukształtowaniem terenu, słabą jakością gleb czy warunkami klimatycznymi. W zależności od tego, jakie utrudnienia występują na danym terenie przysługuje inna wysokość dopłaty.

Najmniej – 179 zł na hektar otrzymuje rolnik gospodarujący na obszarach nizinnych, gdzie występują niewielkie utrudnienia np. są słabe gleby. 264 zł na 1 ha przysługuje rolnikowi, którego gospodarstwo jest na terenie nizinnym, ale występują tam wyjątkowo złe warunki do prowadzenia działalności rolniczej.

Najwyższa stawka płatności ONW wynosząca 320 zł na 1 ha przysługuje rolnikom prowadzącym działalność na obszarach górskich, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów takich zaliczają tereny, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.

Wysokość przyznanych rolnikowi płatności zależy także od wielkości powierzchni gruntów leżących na obszarach ONW. Jeżeli rolnik użytkuje od 1 do 50 ha gruntów rolnych, które zostały zakwalifikowane jako obszary ONW, otrzyma płatności w pełnej wysokości. Gdy powierzchnia ich wynosi od 50 do 100 ha, wtedy rolnik otrzyma połowę podstawowej stawki tej płatności. Od 100 do 300 ha – 25 proc. stawki dopłat. Powyżej 300 hektarów płatność ONW nie przysługuje.

PAP