Tomasz Nawrocki prezesem Agencji

W dniu 10 października 2008 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na postawie art. 9 ust. 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, powołał Pana Tomasza Nawrockiego na stanowisko Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wojciech Adamczyk Agencja Nieruchomości Rolnych