Targowa debata o hodowli

Targowa debata o hodowli

Szeroka oferta dla producentów trzody chlewnej to jeden z wyróżników Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt FARMA, które po raz pierwszy odbędą się w nowym terminie: 10-13 lutego 2011 r. Zarówno zakres ekspozycji, jak i program konferencji dedykowany jest najnowszym trendom na rynku produkcji zwierzęcej.

Dzięki wsparciu i ścisłej współpracy z najważniejszymi stowarzyszeniami branżowymi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, podczas targów FARMA zaplanowano nowe ekspozycje specjalne oraz sprofilowany program targowy. M.in. w ramach Salonu Agroenergii zaprezentowana zostanie koncepcja nowoczesnej biogazowni – od pomysłu do realizacji. Ekspozycja agroenergii to oferta z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), m.in.: uprawy i przerobu roślin energetycznych, produktów ubocznych z rolnictwa, produktów ubocznych i odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, spalarni, brykieciarek. Pokazowa biogazownia to specjalna przestrzeń z ofertą producentów i dystrybutorów wyposażenia biogazowni, ale także warsztaty z zakresu najnowszych technologii, uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych, zasad finansowania i przepisów prawnych dotyczących zakładania biogazowni rolniczych. Zakres ekspozycji targowej, oprócz bioenergii, obejmować będzie także agrobudownictwo, żywienie, genetykę i weterynarię.

Synergia praktyki i wiedzy

Po zmianie terminu oraz formuły targów FARMA po raz pierwszy w Polsce – tuż po targach EuroTier w Hanowerze – będzie można zobaczyć światowe premiery rynkowe. Wielu liderów branży potwierdziło już swój udział w poznańskiej FARMIE, planując tym razem na rynku polskim, promować najnowsze optymalne rozwiązania z zakresu nowoczesnej produkcji zwierzęcej.

Zwiedzający targi skorzystają w dwójnasób z pobytu na FARMIE. Ofertę firm wzbogacą branżowe seminaria i debaty, z udziałem polskich oraz europejskich autorytetów z zakresu hodowli trzody chlewnej, drobiu oraz bydła. Tu będzie się można dowiedzieć więcej o możliwościach prowadzenia opłacalnej hodowli.

FARMA dla hodowców

Na targi przyjeżdżają profesjonaliści – według badań marketingowych 90% gości FARMY to osoby zawodowo związane z rolnictwem: właściciele dużych ferm oraz gospodarstw wielkoobszarowych. Wśród zwiedzających dominują hodowcy bydła oraz trzody chlewnej.

FARMA niesie ze sobą ogromny potencjał doświadczenia dzięki zaangażowaniu ważnych branżowych organizacji. Targi odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, a jej partnerami branżowymi, oprócz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, są także: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa, Polskie Stowarzyszenie Biogazu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Partnerem merytorycznym jest Agra-Matic. Główny patronat medialny: TVP 1.