Tanieją zboża, niektóre mięsa oraz mleko w proszku

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w ostatnim tygodniu sierpnia potaniała większość zbóż, mięso wieprzowe i drobiowe, a także mleko w proszku.

ZBOŻE
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.08.br. przeciętna cena skupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 340 zł/t, tj. o prawie 8 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o ok. 13 proc. niższym niż przed miesiącem.

W analizowanym tygodniu względnie stabilne były ceny skupu kukurydzy oraz żyta konsumpcyjnego kształtując się na poziomie odpowiednio 595 zł/t i 261 zł/t. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca kukurydza była tańsza o ponad 6 proc., a żyto o blisko 14 proc.

W dniach 24 – 30.08.br. dostawcy pszenicy konsumpcyjnej uzyskiwali średnio 497 zł/t, tj. o 3,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o ponad 2 proc. mniej niż przed miesiącem.

MIĘSO
W dniach 24 – 30 sierpnia br. w porównaniu do poprzedniego tygodnia odnotowano 0,5 proc. spadek cen skupu żywca wieprzowego. W tym czasie potaniały również o 2,8 proc. kurczęta typu brojler. Dostawcy bydła oraz indyków otrzymywali natomiast o ok. 0,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu.

Za trzodę chlewną zakłady płaciły 4,90 zł/kg, za kurczęta brojery 3,55 zł/kg, a za indyki 4,93 zł/kg, tj. o 3-4 proc. mniej niż przed miesiącem. Spośród analizowanych gatunków żywca w ciągu miesiąca podrożało jedynie bydło (o 1,6 proc.), do średniego poziomu 4,84 zł/kg.

MLEKO
W dniach 24-30.08.br. pełne mleko w proszku sprzedawano po 7,76 zł/kg, tj. średnio o 0,6 proc. drożej niż przed tygodniem. Ceny te były jednocześnie o 12 proc. niższe niż przed rokiem.

PAP