Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui. ...

Efektywność stada podstawowego jest czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji świń. W nowoczesnej i wydajnej produkcji świń wymaganym jest, aby lochy stada podstawowego charakteryzowały się wysoką ilością prosiąt urodzonych i odchowanych w ciągu roku. W niektórych krajach jak np. w Danii w stadach towarowych uzyskuje się dzisiaj średnio ponad 25 prosiąt od jednej lochy w roku. ...