W ostatnich kilkudziesięciu latach w hodowli bydła mlecznego nastąpił niespotykany dotąd na taką skalę postęp produkcyjny i genetyczny. W wielu krajach średnia wydajność krów została podwojona lub nawet potrojona, a proces ten, aczkolwiek coraz wolniejszy, wciąż postępuje. ...

Wzrost wydajności krów i jakości pozyskiwanego mleka wymusza na hodowcach konieczność produkowania w gospodarstwie kiszonek charakteryzujących się wysoką i stabilną wartością pokarmową . W celu sprostania stawianym wymaganiom należy zwrócić szczególną uwagę na: dobór właściwych gatunków roślin pastewnych, stosowanie odpowiednich technologii pielęgnacji i zbioru roślin pastewnych, przestrzeganie zasad konserwacji i przechowywania pasz objętościowych oraz racjonalne wykorzystanie w żywieniu zwierząt. ...