Warto czy nie warto? Pytanie w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ od 1 lipca 2008 są to ubezpieczenia obowiązkowe, czyli rodzaj przymusu. Ubezpieczenia są dotowane i zostały wprowadzone również na wniosek samych rolników. Z udziałem środków budżetowych tworzony jest system powszechnych ubezpieczeń rolniczych mających na celu ochronę większej liczby rolników przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Odszkodowania w żadnym razie nie mogą generować ...