Obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw stają się lokomotywą rozwoju ubezpieczeń rolnych. Zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami rośnie z każdym rokiem. W 2007 r. zawarto 21 tys. umów z tytułu obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw, a rok później 54 tys. W pierwszej połowie tego roku PZU odnotował już ponad 50 tys. tych umów. ...

Zaledwie 10% rolników wykupiło obowiązkowe ubezpieczenia upraw. Spora część gospodarzy nie zrobiła tego, gdyż nie miała takiej możliwości. Zakłady ubezpieczeniowe nie chcą bowiem ubezpieczać terenów najbardziej zagrożonych suszą lub podtopieniami. ...

Ubezpieczenia sprzedawane metodą direct, a więc przez telefon lub Internet, stają się coraz bardziej popularne. W Polsce w 2005 roku stanowiły zaledwie 0,82 proc., a w 2007 roku było to już 2 proc. wszystkich sprzedanych polis. Jednakże na przykład w Hiszpanii, gdzie polisy przez telefon pojawiły się na rynku już 10 lat temu, dziś ich udział wynosi ok. 20 proc., ...