Według szacunków niemieckiej agencji monitorującej rynki rolne, w ubiegłym roku liczba ubojów w Unii Europejskiej wzrosła do ponad 255 milionów sztuk. Czyli była wyższa o ponad 3%. Najbardziej do wzrostów przyczyniła się Polska, która w porównaniu do innych unijnych krajów odnotowała rekordowy wzrost produkcji trzody chlewnej. ...

Większość hodowców w żywieniu tuczników stosuje rozpowszechnione i ogólnie dostępne w sklepach i hurtowniach koncentraty dla trzody chlewnej. Stosują je głównie dlatego, że jedyną dostępną alternatywą są dość skomplikowane w użyciu premiksy paszowe. ...

Jakość mięsa jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Pod pojęciem jakości, w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumiemy zespół wszystkich istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej oraz jednoznacznie precyzujących, czy dany produkt jest wartościowy i jaki osiągnął stopień doskonałości. ...

Ze względu na jednostronny kierunek użytkowania trzody chlewnej szczególnego znaczenia nabiera poprawa mięsności tusz. Zmiany wymagań konsumentów, jak również okresy względnej nadprodukcji żywca wieprzowego spowodowały wzrost zainteresowania odbiorców tucznikami wysoko mięsnymi, na niekorzyść zwierząt nadmiernie otłuszczonych. Podjęto cały szereg działań zmierzających do poprawy jakości tusz polskich tuczników. Wprowadzane są nowe wysoko mięsne rasy, zaostrzane kryteria selekcji oraz opracowywane nowoczesne systemy ...