Załamanie się rynku wełny w krajach Europy Wschodniej i środkowej w latach osiemdziesiątych pociągnęło za sobą spadek pogłowia i produkcji owczarskiej w Europie o 15-40%. W polskim owczarstwie zjawisko to wystąpiło w sposób drastyczny – spadek osiągnął 90%. Stworzyło to zagrożenie egzystencji tego gatunku. ...