Płatności bezpośrednie realizowane w Polsce od 2004 roku w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS), podlegają stopniowemu dochodzeniu do poziomu stosowanego w krajach UE-15 (tzw. zasada phasing-in). ...

ARiMR wywiązała się z realizacji płatności bezpośrednich za 2008 rok. Do 25 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała płatności bezpośrednie 1 403 096 rolnikom, co oznacza, że płatności te otrzymało 98,86% rolników, którzy złożyli wnioski w 2008 r. ...