Zaledwie 10% rolników wykupiło obowiązkowe ubezpieczenia upraw. Spora część gospodarzy nie zrobiła tego, gdyż nie miała takiej możliwości. Zakłady ubezpieczeniowe nie chcą bowiem ubezpieczać terenów najbardziej zagrożonych suszą lub podtopieniami. ...