Zanim podejmie się decyzję o modernizacji lub budowie obory należy wcześniej porozmawiać z tymi, którzy już to zrobili. Wysłuchać uważnie ich opinii i uwag. Rozważ wszystkie argumenty i dopiero potem można wydać pieniądze. W grę wchodzą przecież spore kwoty i dlatego nie warto popełnić błędu inwestując je w nie do końca przemyślany sposób. Lepiej uczyć się na cudzych błędach niż ...