Ogłoszona przez Europejską Radę Rolniczą w lipcu 1999 roku tzw. dobrostanowa dyrektywa narzuciła producentom jaj spożywczych do stosowania określone systemy chowu kur nieśnych. Wynika z niej, że dopuszczalne będzie utrzymywanie kur w klatkach, pod warunkiem, że będą odpowiadały zupełnie innym wymaganiom niż rozwiązania stosowane dotychczas. ...