Od 15 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, finansowane z PROW 2007-2013. Do 17 lipca br. rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3128 wniosków o wsparcie finansowe z tego działania, najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 1254. W złożonych wnioskach rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 12 ...