Wzrost wydajności krów i jakości pozyskiwanego mleka wymusza na hodowcach konieczność produkowania w gospodarstwie kiszonek charakteryzujących się wysoką i stabilną wartością pokarmową . W celu sprostania stawianym wymaganiom należy zwrócić szczególną uwagę na: dobór właściwych gatunków roślin pastewnych, stosowanie odpowiednich technologii pielęgnacji i zbioru roślin pastewnych, przestrzeganie zasad konserwacji i przechowywania pasz objętościowych oraz racjonalne wykorzystanie w żywieniu zwierząt. ...