Prezydencki projekt utrzymuje w mocy zapisy o GMO z dotychczas obowiązującej ustawy z 2003 roku. W sierpniu prezydent zawetował ustawę, uchwaloną przez Sejm 1 lipca 2011 roku. ...

Koniec kanadyjsko-europejskiego sporu o GMO na forum Światowej Organizacji Handlu. Po sześciu latach negocjacji obie strony podpisały porozumienie otwierające kanadyjskim producentom genetycznie modyfikowanych produktów drogą na unijny rynek. ...

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...