Grupy producentów rolnych zarejestrowane w Urzędach Marszałkowskich w okresie między 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2013 r. mogą uzyskać wsparcie z PROW (2007-2013). Na działanie „Grupy producentów rolnych” przewidziano w tym Programie 140 mln euro. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup w ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia. Grupa składa najpierw wniosek o przyznanie ...

Właśnie mija pięć lat od czasu, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wejście do tej największej struktury gospodarczej i politycznej na świecie oznaczało m.in. możliwość skorzystania ze wszystkich instrumentów wspólnej polityki rolnej UE. ...