Sytuacja na rynku mleka – raport KE

Komisja Europejska, w opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na rynku mleczarskim, przedstawiła zestaw dostępnych środków, mających na celu złagodzenie bardzo trudnej sytuacji na tym rynku.

Komisja zamierza w dalszym ciągu czynić wszystko, by wesprzeć producentów mleka i ustabilizować rynek mleczarski. W dalszym ciągu będzie stosować instrumenty takie jak skup interwencyjny, prywatne przechowywanie i refundacje wywozowe. Ponadto zezwoli się na wcześniejsze wypłacenie rolnikom płatności bezpośrednich, teraz zaś zapoczątkowano nową serię programów promowania przetworów mlecznych. Inne potencjalne środki obejmują wykorzystanie opłat nakładanych na producentów, którzy przekroczyli kwotę, na finansowanie dobrowolnej rezygnacji z produkcji mleka oraz objęcie producentów mleka tymczasowym kryzysowym programem pomocy państwa.

Zgodnie z zeszłorocznym porozumieniem w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR państwa członkowskie mają również możliwość redystrybucji pomocy dla sektora mleczarskiego. Istnieje też szereg możliwości wspierania rolników produkujących mleko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Komisja nadal analizuje potencjalne praktyki antykonkurencyjne w łańcuchu dostaw żywności, a zwłaszcza na rynku mleczarskim. Zgodnie z konkluzjami czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej Komisja nie zmieni podjętych już decyzji dotyczących systemu kwot produkcyjnych.

Minister Marek Sawicki stwierdził, że przyjęty dzisiaj raport będzie podstawą do dyskusji w ramach posiedzenia ministrów rolnictwa UE w dniu 7 września br.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi