Świąteczna zbiórka

Datek niewielki a wsparcie duże. Rolnicy mogą włączyć się w pomoc dla najuboższych. Jutro na rynkach hurtowych rusza świąteczna zbiórka żywności.

Zapobieganie marnotrawstwu i pomoc ludziom najuboższym to podstawowy cel działania banków żywności. Do tej pory zbiórki odbywały się głównie w sklepach i supermarketach.

Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności: dzięki włączeniu się polskich rynków hurtowych mamy szansę nazbierać tej żywności o wiele więcej ale też urozmaicić asortyment, który normalnie uzyskujemy w sklepach.

Grzegorz Hempowicz, Prezes Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe: 4 grudnia na wszystkich rynkach hurtowych, a zgłosiło się do tej akcji 14, od rana będzie zbierana żywność przez wolontariuszy banków i pracowników rynków hurtowych.

Mirosław Mazuruk, Prezes Rynku Hurtowego w Broniszach: będą zbierali płody rolne od producentów rolnych. My wiemy, że te artykuły są krótkiego okresu spożycia w związku z tym w wielu wypadkach sami z chęcią przeznaczają część swoich produktów na tę społeczną akcję.

W ubiegłym roku tylko na rynku hurtowym w Broniszach zebrano 80 ton owoców i warzyw.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP