SSf

SSF jest wytwarzany w procesie fermentacji stanu stałego przy użyciu starannie wyselekcjonowanego szczepu, niemodyfikowanego genetycznie grzyba Aspergilus niger.

Produkt optymalizuje strawność polisacharydów nieskrobiowych i fosforu związanego w postaci kwasu fitynowego przez co podnosi produktywność. SSF przekłada się na niższe koszty paszy oraz poprawę wskaźników produkcyjnych.

Alltech Poland