Optigen

Produkt jest skoncentrowanym źródłem azotu niebiałkowego o kontrolowanym uwalnianiu. Może pomóc utrzymać i wspierać zaopatrzenie krowy w białko w przypadkach, gdy bilans białka w dawce jest zachwiany, co pozwala specjaliście ds. żywienia osiągnąć cele produkcji.

Dostępny jest zarówno dla krów w laktacji, jak i krów zasuszonych. Reformulacje z Optigenem zapewniają więcej dostępnego azotu dla bakterii trawiących włókno przez dłuższy okres czasu oraz więcej fermentowalnych węglowodanów, co pomaga utrzymać wyższą mleczność.

Alltech Poland