Spotkanie polsko – koreańskie

Spotkanie polsko - koreańskie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk spotkał się dziś z przebywającą w naszym kraju delegacją Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Republiki Korei. Delegacja koreańska przebywa w Polsce z rewizytą, po majowej wizycie wiceministra Tadeusza Nalewajka w Seulu na Międzynarodowych Targach Żywności i Przemysłu Rolno – Spożywczego IFIES 2009.

Podczas tych targów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało polskie stoisko informacyjno-promocyjne, a wiceminister uczestniczył m.in. w oficjalnym otwarciu targów.

Podczas dzisiejszych rozmów omówione zostały kwestie współpracy w dziedzinie rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki weterynaryjnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi