Spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ocenia, w najbliższych latach spodziewany jest w Polsce dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, przede wszystkim owoców i warzyw.

Organizacja szacuje, że w najbliższych latach około 5-10 proc. produktów ogrodniczych będzie pochodzić z upraw ekologicznych.

W ubiegłym roku ekologiczne warzywa uprawiane były na powierzchni ok. 8,7 tys. ha, rolnicy uzyskali z nich 24,4 tys. ton warzyw. Produkcja owoców ekologicznych była na zbliżonym poziomie i wyniosła 25,5 tys. ton.

Łącznie uprawy ekologiczne w 2008 r. zajmowały 300 tys. hektarów (dla porównania w 2004 r. było to 166 tys. hektarów). Większość to łąki i pastwiska (46 proc.) oraz uprawy rolnicze, takie jak np. zboża (43 proc.) Plantacje jagodowe i uprawy sadownicze stanowią 10 proc. upraw ekologicznych, a warzywa – tylko 1 proc.

Produkcją ekologiczną w naszym kraju w 2008 r. zajmowało się 15206 gospodarstw rolnych; w 2005 r. – 7182. Najwięcej ekologicznych gospodarstw w ub.r. było w Małopolsce (2124), Podkarpaciu (1927) oraz w województwie lubelskim (1609).

W opinii FAPA, rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce sprzyja stosunkowo czyste środowisko i korzystne warunki klimatyczne, a także unijne dotacje. Unia dopłaca do produkcji ekologicznej żywności od 260 zł na hektar rocznie (dla użytków zielonych), do 1800 zł (dla upraw sadowniczych i jagodowych).

W ocenie ekspertów, mimo dopłat, uprawy ekologiczne są jednak wciąż nieopłacalne, m.in. z powodu problemów ze zbytem. Uprawa warzyw bez nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin jest droższa, co oznacza, że klient musi zapłacić za towar więcej.

Ograniczeniem jest skala produkcji. Polskie gospodarstwa zajmujące się produkcją warzyw ekologicznych są niewielkie i nie mogą dostarczać tak dużych partii produktów, jak chciałby tego handel. Specjaliści zwracają ponadto uwagę na mały asortyment. Gospodarstwa warzywnicze koncentrują się głównie na produkcji marchwi i buraków; rynek jest natomiast zainteresowany także ekologicznymi pomidorami, kalafiorami, brokułami czy papryką.

Na świecie produkcja upraw ekologicznych na koniec 2007 r. wynosiła 32,2, mln ha i w stosunku do 2006 r. wzrosła o 1,5 mln ha. Największe obszary upraw ekologicznych znajdują się w Australii – 120 tys. ha; w Europie było ich pod koniec 2007 r. – 7,3 mln ha. Wartość produktów ekologicznych szacowana jest na 46 mln dolarów.

Wśród państw unijnych, największy obrót tymi produktami mają Niemcy – 5 mld euro. Wartość obrotu polskimi produktami ekologicznymi wynosi ok. 400 mln euro – podała FAPA. Najwięcej na żywność ekologiczną wydają Szwajcarzy – ponad 100 euro rocznie na mieszkańca. Niemcy wydają – 42 euro rocznie, a w Polsce wydatki na ten cel – to zaledwie 1,3 euro rocznie na osobę.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została utworzona w 1992 roku przez ministra rolnictwa. Zadaniem Fundacji jest wspieranie działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem. FAPA zajmuje się m.in. działalnością analityczno-badawczą, popularyzatorską oraz informacyjną.

PAP