Drożeją produkty rolne

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w dniach 8-14 czerwca podrożały zboża, mięsa oraz mleko w proszku.

ZBOŻE

Na rynku krajowym ceny zbóż od połowy maja br. wykazują tendencję do wzrostu. Wyjątek stanowią ceny żyta konsumpcyjnego, które podlegają znacznym wahaniom.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 08-14.06.br. przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 378 zł/t, tj. o 3,2 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Była ona jednocześnie nieco (o 0,3 proc.) niższa niż przed miesiącem i o prawie 46 proc. niższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu za pszenicę konsumpcyjną w skupie uzyskiwano 566 zł/t, tj. o ok. 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o blisko 9 proc. więcej niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o ok. 31 proc. tańsze niż przed rokiem.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia o prawie 1 proc. podrożał w skupie jęczmień paszowy. W dniach 08-14.06.br. za zboże to płacono średnio 436 zł/t, tj. o ok. 4 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o ponad 37 proc. mniej niż rok wcześniej.

Najbardziej dynamicznie rosną ceny skupu kukurydzy, które w analizowanym tygodniu przeciętnie ukształtowały się na poziomie 658 zł/t, tj. o 2,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ok. 19 proc. wyższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu ub.r. ziarno to było tańsze o niecałe 14 proc.

MIĘSA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 08-14.06.br. nieznacznie (o 0,5 proc.) wzrosły ceny skupu żywca wieprzowego, a wołowego i drobiowego pozostały na poziomie z poprzedniego tygodnia. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku, ceny wymienionych gatunków żywca są istotnie wyższe.

W analizowanym okresie za trzodę chlewną dostawcom płacono średnio 5,03 zł/kg, tj. o ponad 5 proc. i o 14 proc. więcej niż odpowiednio przed miesiącem i rokiem.

Żywiec wołowy w dniach 08-14.06.br. był skupowany przeciętnie po 5,02 zł/kg, tj. o 3 proc. drożej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku za bydło płacono 16,5 proc. więcej.

Średnia cena kurcząt brojlerów, wynosząca 3,60 zł/kg, była o 7 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 11 proc. wyższa niż rok wcześniej. Przeciętna cena indyków ukształtowała się na poziomie 5,31 zł/kg i o prawie 1 proc. przekraczała notowaną miesiąc wcześniej. Jednocześnie była ona o 15 proc. wyższa niż przed rokiem.

MLEKO

W drugim tygodniu czerwca br. odtłuszczone mleko w proszku przeciętnie zbywano po 6,92 zł/kg, a pełne po 7,74 zł/kg, tj. o 1 proc. drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie proszek mleczny był odpowiednio o 7 proc. i o 14 proc. tańszy niż w analogicznym okresie 2008 r.

PAP