Spadki cen większości zbóż, droższa wołowina i żyto

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5-11.04 spadły ceny większości zbóż i mleka w proszku, stabilne były ceny wieprzowiny oraz drobiu i niewiele wzrosły ceny wołowiny oraz żyta.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, po niewielkim wzroście na przełomie marca i kwietnia br., w dniach 05-11.04.2010 r. na rynku krajowym ponownie przeważały spadki cen zbóż. Podrożało jedynie żyto, którego dostawy uległy ograniczeniu. W analizowanym okresie średnia krajowa cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 314 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 1,3 proc. wyższym niż przed miesiącem.

Podmioty rynkowe obniżyły natomiast ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej do 461 zł/t. Była to cena niższa od notowanej tydzień wcześniej i miesiąc wcześniej o blisko 1 proc.. Za jęczmień paszowy płacono przeciętnie 374 zł/t, tj. o ok. 2,5 proc. mniej wobec poprzedniego tygodnia i notowania sprzed miesiąca. Cena skupu kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o 0,5 proc. i ukształtowała się na poziomie 497 zł/t. Ziarno to było o ponad 2 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny pszenicy były o 17 proc. niższe, jęczmienia i żyta o 13 proc. niższe, a kukurydzy o 3 proc. niższe.

MIĘSO

W dniach 05-11.04.2010 r. w Polsce ceny skupu żywca wieprzowego i drobiowego pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim tygodniu. Natomiast o 2 proc. wzrosły w tym czasie ceny skupu bydła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW dostawcy trzody chlewnej otrzymywali średnio 3,67 zł/kg.

Na krajowych targowiskach o 3,8 proc. w odniesieniu do poprzedniego tygodnia obniżyły się ceny prosiąt. Za 1 prosię płacono ok. 150 zł, o 1 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 20 proc. mniej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie dostawcy żywca wołowego otrzymywali przeciętnie 4,68 zł/kg. Było to o 3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Za kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,18 zł/kg, tj. o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Indyki skupowano po 4,32 zł/kg, po cenie o 0,7 proc. niższej niż przed miesiącem. Jednocześnie drób był o 11-14 proc. tańszy niż w porównywalnym okresie 2009 r.

MLEKO

W dniach 05-11.04.br., odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 0,4 proc., do 7,61 zł/kg.

PAP