Spadek cen żywca wieprzowego we Francji

We Francji spadają ceny uzyskiwane przez rolników za żywiec wieprzowy. W styczniu bieżącego roku wynosiły one 1,013 euro/kg i były o 6,2% mniejsze niż rok wcześniej.

W lipcu wynosiły 1,221 euro/kg, czyli zmniejszyły się o 5,42% w ciągu roku. Mniejszy spadek notowano w maju i czerwcu. Średnio od stycznia do lipca 2010 r. ceny zmniejszyły się o 4,12% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

Oprac. Wanda Mierzecka Rolniczy Magazyn Elektroniczny