Skutki kryzysu w Irlandii

„Rolnicza zapomoga” już nie tylko dla nielicznych.

W Irlandii lawinowo rośnie liczba farmerów starających się o specjalny dodatek socjalny.

W ciągu dwóch lat wypłaty zasiłków wzrosły prawie trzykrotnie!

Zdaniem ekspertów to szokujące, ale można było się tego spodziewać skoro w zeszłym roku dochody rolników dramatycznie spadły.

Przeciętny dochód irlandzkiego gospodarstwa to 6 i pół tysiąca euro rocznie.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP