Sawicki: pieniądze z PROW 2004-2006 wykorzystano niemal w 100%

3,5 mld euro unijnych środków przeznaczonych na Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006 wykorzystano w 99,95 proc. – poinformował w poniedziałek na konferencji, podsumowującej realizację tego programu, minister rolnictwa Marek Sawicki.

W ramach PROW wypłacono łącznie ponad 14 mld 212 mln zł.

Poprzedni PROW obejmował działania mające przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich oraz realizację programów tzw. rolnośrodowiskowych. Działania mające charakter modernizacyjny znajdowały się w Sektorowym Programie Operacyjnym. Teraz wszystkie programy dla wsi znajdują się w PROW.

Środki kierowane na polską wieś są tymi, które zmodernizowały i przebudowały gospodarstwa rolne i otoczenie gospodarstw. Dobrze je także wykorzystało przetwórstwo rolno-spożywcze – podkreślił Sawicki.

W ramach PROW 2004-2006 średnio na jednego beneficjenta przez okres 5 lat (w latach 2004-2008, zgodnie z zasadą n+2) przypadało 15,3 tys. zł. Najwięcej pieniędzy otrzymali rolnicy z województw tzw. ściany wschodniej i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego. Z badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że pieniądze z UE spowodowały wzrost dochodów rolników, zwłaszcza w gospodarstwach małych.

Sawicki poinformował, że z nowego programu PROW na lata 2007-2013 wypłacono dotychczas 13 proc. środków, a do końca roku będzie to 20 proc. Polska na realizację tego programu ma do wykorzystania 17,2 mld euro. Jeżeli chodzi o dwa podstawowe działania – modernizację gospodarstw i unowocześnienie firm przetwórczych – w tym roku powinno być zakontraktowanych 50 proc. pieniędzy na ten cel – dodał.

Dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN uważa, że przy realizacji następnych programów trzeba zmniejszyć liczbę działań. Rozpraszając środki na wiele celów, nie osiągnie się zdecydowanej poprawy gospodarowania w rolnictwie – powiedział PAP.

Jak zauważył dr. Marek Wigier z IERIGŻ, najwięcej środków w ramach PROW 2004-2006 zostało wydanych na dopłaty do gospodarstw mających niekorzystne warunki gospodarowania (tzw. ONW) – 945 mln euro. Na dostosowanie do standardów UE wydano 631 mln euro, a na renty strukturalne – 535 mln euro. Na wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych przeznaczono – 340 mln euro.

Według IERiGŻ, podstawową słabością polskiego rolnictwa jest struktura obszarowa. Z jednej strony w ramach PROW realizowane było działanie dotyczące rent strukturalnych, które miały sprzyjać powiększaniu gospodarstw (rolnik oddawał swoje gospodarstwo następcy w zamian za rentę). Jednocześnie pieniądze otrzymywały także gospodarstwa niskotowarowe, co zachęcało rolników do utrzymywania gospodarstwa i utrwalania dotychczasowej struktury agrarnej.

PAP