Rządowy program pomocy dla rolników dotkniętych powodzią

Tańsze kredyty, umorzenie lub rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie społeczne czy możliwość przesunięcia płatności z tytułu dzierżawy państwowej ziemi – to formy pomocy dla rolników dotkniętych przez tegoroczną powódź, które we wtorek zatwierdziła Rada Ministrów. Szacuje się, że z takiej pomocy skorzysta ok. 10 tys. gospodarstw rolnych.

Rządowy program przewiduje pomoc w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji rolnej. Do oprocentowania takich pożyczek będzie dopłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwe będzie także umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności składek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kolejną formą pomocy zaproponowaną przez rząd jest odroczenia lub rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości pochodzących z państwowego zasobu. Takie decyzje będzie mogła podjąć Agencja Nieruchomości Rolnych. Poszkodowani rolnicy mogą również liczyć na umorzenia rat płatności czynszu za dzierżawę.

Program zakłada także udzielanie jednorazowego zasiłku ze środków pomocy społecznej. Jego wysokość ma być zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa. Dla rodzin posiadających gospodarstwo do 5 ha wyniesie on 500 zł, a dla większych – tysiąc zł.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach straty spowodowane przez powódź wyniosą średnio powyżej 30 proc. Muszą być one oszacowane przez specjalną komisję.

PAP