Rząd za ułatwieniami eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera on wiele zmian sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim ułatwiających eksport produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski do państw pozaunijnych.

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy mają także sprzyjać wzrostowi produkcji i sprzedaży produktów mięsnych. Zaproponowane przez ministra rolnictwa regulacje doprecyzowują warunki wywozu tego typu produktów z Polski do państw trzecich. Chodzi m.in. o zasady dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych i nakładania plomb weterynaryjnych na środki transportu.

Projekt wprowadza możliwość wydawania przez urzędowych lekarzy weterynarii tzw. zbiorczych świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z Polski. Obecnie każdy z wyrobów wytworzonych w zakładzie produkcyjnym musi posiadać świadectwo zdrowia. Nowe przepisy dopuszczają, by wszystkie wyroby zgromadzone przed wysyłką, a pochodzące od różnych producentów, otrzymały tylko jedno tzw. zbiorcze świadectwo zdrowia.

Według rządowych propozycji, wprowadzony będzie obowiązek ponownego plombowania środków transportu, gdy celnicy zerwą plombę wcześniej nałożoną przez Inspekcję Weterynaryjną. Takie rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniami np. Rosji, która uważa, że brak tzw. plomby weterynaryjnej może być powodem wycofania produktów z rynku. Nowe przepisy mają ułatwić wywóz polskiego mięsa do tego kraju.

Zgodnie z nowymi przepisami, ułatwiona zostanie rejestracja osób prowadzących bezpośrednią sprzedaż produktów pszczelich, które nie mają własnych gospodarstw rolnych i nie prowadzą działalności gospodarczej.

PAP