Rybacy nie unikną kar za nielegalne połowy dorszy

Nadzieje na niepłacenie nawet kilkudziesięciotysięcznych mandatów spowodował niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W opinii sędziów niektóre przepisy o ustalaniu wysokości kar są niezgodne z Konstytucją. Resort rolnictwa przyznaje, że wyrok może wpłynąć na kwotę naliczonych kar – samych rybaków nie uchroni jednak przed ich zapłaceniem.

Chodzi o wydarzenia z lipca 2007 roku. Dwa lata temu Komisja Europejska zakazała polskim rybakom połowu dorszy. Jej zdaniem nasi armatorzy przekroczyli przyznany limit.

To wywołało protesty. Podważano unijne wyliczenia. Postulaty części rybaków poparł ówczesny rząd, który zaskarżył unijny zakaz do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Namawiał rybaków do łowienia i zapewniał, że kar nie będzie.

Ale zmiana rządu przyniosła za sobą zmianę stanowiska Polski na forum europejskim. Skargę wycofano, zanim została rozpatrzona.

Rozpoczęło się więc naliczanie kar. Niektórym armatorom nawet 90 tysięcy złotych. Egzekucję zawieszono do czasu podjęcia decyzji przez Trybunał Konstytucyjny. Ten zakwestionował sposób naliczania kar, bo za to samo przewinienie wysokość grzywny była różna. W opinii resortu rolnictwa o uniknięciu kar nie ma mowy.

Leszek Dybiec, Ministerstwo Rolnictwa: są inne punkty, które konkretnie mówią, inne prawne zapisy w rozporządzeniu, które mówią, że złamanie przepisu, kiedy kwota jest wyczerpana powoduje nakładanie kary.

Kary grożą około 40-stu jednostkom rybackim. Tyle zdecydowało się na połowy wbrew decyzji Brukseli. Pozostała część polskiej floty rybackiej respektowała unijny zakaz.

Radosław Bełkot rolna.tvp.pl