Rusza nowa kampania edukacyjna PSOR – W ochronie koniecznej

Rusza nowa kampania edukacyjna PSOR - W ochronie koniecznej

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczyna kampanię edukacyjną na temat stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności.

Wokół środków ochrony roślin narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będzie je obalać, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi wiedzę:

  • Czy możliwa jest produkcja żywności bez chemii?
  • Czy środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska?
  • Czy lepiej kupować owoce i warzywa na bazarze czy w supermarkecie?

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Celem kampanii jest informowanie społeczeństwa o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin.

Prowadzone działania mają uświadamiać wszystkim konsumentom owoców i warzyw oraz produktów pochodzenia roślinnego, że środki ochrony roślin są nieodzowne w pracy rolnika, a produkcja rolna z ich wykluczeniem jest niewystarczająca, aby zapewnić żywność o dobrej jakości w przystępnych cenach.

W ramach kampanii Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin bedzie promować zdrową i bezpieczną produkcję rolną oraz propagować wiedzę dotyczącą żywności i środków ochrony roślin. Realizowane działania będą skierowane do całego społeczeństwa. W ramach programu będą wykorzystywane zarówno media tradycyjne, jak i kanały społecznościowe.

Środki ochrony roślin to substancje używane w rolnictwie zarówno konwencjonalnym, jak i ekologicznym. Rolnicy korzystają z nich, gdy plony potrzebują ochrony, to swoiste leki dla roślin. Lekarstwa są bezpieczne dla ludzi, o ile przyjmujemy je w odpowiednich sytuacjach i dawkach. Tak samo środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi czy zwierząt, jeśli są stosowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej” – mówi Marcin Mucha, dyrektor PSOR.

naszych działaniach będziemy obalać mity i półprawdy, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi, wiedzę. Liczymy, że Polacy pokochają polskie owoce i warzywa, zaufają polskim rolnikom i będą często sięgać po ich produkty – kontynuuje Marcin Mucha.

Skąd się biorą warzywa i owoce?

Zanim warzywa i owoce pojawią się na naszych stołach, trzeba umożliwić im wzrost, najlepiej w środowisku wolnym od chwastów, szkodników i chorób powodowanych przez grzyby, bakterie czy wirusy. Brak odpowiedniej ochrony szybko spowodowałby osłabienie, uszkodzenie i zainfekowanie roślin i spadek ich walorów konsumpcyjnych i zdrowotnych (np. ze względu na niebezpieczne dla zdrowia mikotoksyny).

Środki ochrony roślin, zgodnie z zasadą „obrony koniecznej”, stosowane są jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne, a więc gdy zabiegi niechemiczne nie przyniosły rezultatu. Jest to tak zwana integrowana ochrona roślin. Stosowanie integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem ustawowym. Dzięki niej rolnicy w pełni wykorzystują wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy. Ponadto, opiera się ona na naturalnym występowaniu organizmów pożytecznych, które np. żywią się szkodnikami roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala zmniejszyć stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chronić bioróżnorodność środowiska rolniczego¹.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje zadania i projekty informacyjno-edukacyjne adresowane do użytkowników środków ochrony roślin. Projekty PSOR, podejmowane w imieniu producentów środków ochrony roślin dotyczą bezpieczeństwa użytkownika środków ochrony roślin przed, w trakcie i po ich stosowaniu a także odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami po tych środkach.

Czym są środki ochrony roślin?

Łącząc najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i technologii, środki ochrony roślin zabezpieczają uprawy i płody rolne przed licznymi szkodnikami, chwastami i chorobami, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich jakości, lecz także dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych, które z nich powstaną. Środki ochrony roślin są używane nie tylko w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, ale również w ogródkach przydomowych i działkowych. W Polsce kwestie dotyczące tych substancji reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 455).

Branża środków ochrony roślin jest jedną z najbardziej regulowanych w Unii Europejskiej. Wprowadzenie środka ochrony roślin na rynek to około 10 lat pracy, ponad 180 różnego rodzaju badań i kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentacji. Nowy środek ochrony roślin jest wprowadzany na rynek wyłącznie jeżeli jest bezpieczny dla rolnika, dla środowiska naturalnego, dla uprawy oraz dla konsumentów żywności wyprodukowanej z roślin chronionych danym produktem. Skomplikowana ocena ryzyka jest prowadzona na podstawie wielu niezależnych badań nad bezpieczeństwem preparatu. Warto dodać, że analiza kwestii bezpieczeństwa stanowi około 30% kosztów związanych z wprowadzaniem do sprzedaży nowej substancji aktywnej.


¹) Źródło: Ministerstwo Rolnictwa:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin