Regulowane mleko

Przywódcy europejskich central związków rolniczych COPA – COGECA przedstawili swoją wizję przyszłości branży mleczarskiej po zniesieniu w 2015 roku sytemu kwot mlecznych. Zdaniem farmerów bez uregulowania rynku się nie obędzie.

Aby zapewnić sobie większą siłę przetargową w handlu mlekiem związkowcy proponują łączenie się farmerów w tzw. bloki negocjacyjne.

Dzięki temu możliwe byłoby stworzenie ogólnoeuropejskiej kontraktacji na dostawy tego surowca. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie niemal wszystkie sieci supermarketów zawierają z rolnikami półroczne umowy na dostawy mleka.

W ten sposób zapewniają im bezpieczeństwo cenowe w zamian za gwarancje dotyczące przestrzegania w produkcji zasad ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Komisja Europejska zastrzegła jednak, że przy podobnych próbach regulacji rynku nie może być mowy o ustalaniu minimalnych cen gwarantowanych.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP