Przekształcenie gruntów rolnych na leśne

Przekształcenie gruntów rolnych na leśne

Kto nie zdąży na czas może stracić dotacje za cały rok. Rolnikom, którzy zalesili pola pięć lat temu, przypominamy że muszą zgłosić do Agencji Restrukturyzacji przekształcenie gruntów rolnych na leśne.

Sprawa dotyczy rolników, którzy korzystali z programu zalesiania w latach 2004-2006. W ich przypadku przekształcenie gruntów z rolnych na leśne powinno nastąpić bez problemów. Tak było w przypadku Zygmunta Kucharskiego, który już ma pewność, że z unijnych dotacji na zalesianie nie straci ani złotówki.

Zygmunt Kucharski – Wolanów: Po 5 latach starostwo powiatowe zobowiązane było przeprowadzić lustrację tych zalesionych gruntów i przeklasyfikować to na własny koszt. W moim przypadku dokonało się to w ubiegłym roku.

Bywają jednak przypadki, kiedy urzędnicy w starostwach zapominają o swych obowiązkach, a rolnicy sami muszą pilnować sprawy przekształcenia sposobu użytkowania gruntów. A bez stosownych dokumentów Agencja Restrukturyzacji nie będzie mogła wypłacić premii zalesieniowej za dany rok.

Agata Kołodziejska ARiMR: Ta płatność jest rzędu 1 500 złotych więc jest to jakiś dochód dla rolnika w zależności od tego jaki areał zalesił.

W skrajnych przypadkach na stracie jednorocznej wypłaty może się nie skończyć. Dotyczy to sytuacji, kiedy starostwo omówi przekwalifikowania gruntów.

Agata Kołodziejska ARiMR: W takiej sytuacji oprócz wstrzymania dopłat rolnik będzie zobowiązany do zwrotu wcześniej otrzymanych dopłat.

Dokument potwierdzający przekwalifikowanie gruntów może być wydany przez starostwo powiatowe, albo w formie decyzji albo zaświadczenia.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP