Producenci mleka mogą starać się o finansową pomoc

Tylko do końca kwietnia producenci mleka mogą starać się o finansową pomoc przyznaną Polsce przez Komisję Europejską. Do rozdysponowania jest ok. 20 mln euro. Pieniądze trafią na konta rolników do końca czerwca br.

W październiku ubiegłego roku w związku z trudną sytuacją na rynku mleka KE przeznaczyła dodatkowe środki na wsparcie tej branży. Polsce przypadło ok. 20 mln euro. Pieniądze te zostaną rozdzielone pomiędzy producentów mleka – poinformowała dyrektor biura kwotowania mleka ARR Anna Reps.

Rolnicy zainteresowani wsparciem mogą składać wnioski do terenowych oddziałów Agencji Rynku Rolnego lub wysłać je pocztą tylko do 30 kwietnia br. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl.). Jak zaznaczyła Reps, do wniosku trzeba dołączyć kopię lub kserokopię umowy z bankiem o posiadaniu konta, na które mają wpłynąć pieniądze.

Reps poinformowała, że unijna pomoc przysługuje producentom mleka, którzy 31 marca 2009 roku mieli limit produkcji mleka (tzw. kwotę mleczną) w wysokości co najmniej 20 tys. kg, ale nie wyższą niż 200 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku posiadali kwotę nie niższą niż 20 tys. kg. Taki warunek muszą spełniać także rolnicy mający limity dostaw surowca do mleczarni, jak i na tzw. bezpośrednią sprzedaż mleka konsumentom.

Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub jego przetworów sprzedanych w roku kwotowym 2008/2009 ( tj. od kwietnia 2008 do końca marca 2009 r.), ale nie więcej niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 roku. Np. jeżeli rolnik ma limit w wysokości 20 tys. kg, ale sprzedał on 30 tys. kg mleka, to dopłatę dostanie do 20 tys. kg. Jeżeli zaś sprzedał poniżej limitu, to wypłata pieniędzy należy mu się tylko do tej ilości – tłumaczyła Reps.

Dyrektor zaznaczyła, że w tej chwili nie wiadomo jak duże będą to wypłaty, ponieważ nie jest znana liczba rolników, którzy złożą wniosek. Potencjalnie uprawnionych jest do dopłat 93 tys. rolników. Gdyby wnioski wpłynęły od wszystkich producentów, to najwyższa dopłata wyniosła by 3 tys. zł. Dopłata do 1 kg mleka wyniesie wtedy 1,5 gr.

PAP