Proces scalania gruntów w województwie opolskim przerwany

Proces scalania gruntów w województwie opolskim przerwany

Przez zmianę przepisów unijnych przerwano proces scalania gruntów w województwie opolskim. Inwestycja, która już kosztowała 5 mln zł zamiast ułatwić życie rolnikom, znacznie go utrudniła.

Cztery lata temu w województwie opolskim ruszył pilotażowy program scalania gruntów. Pierwszy etap rozpoczął się w rozległej wsi Dąbrowa w gminie Świerczów, gdzie 1500 hektarów gruntów rolnych było wyjątkowo rozdrobnionych. Samorządowi udało się pozyskać na ten cel ponad cztery miliony złotych z Unii i 20 – procentowe dofinansowanie z budżetu Państwa.

Adam Janas – sołtys wsi Dąbrowa – „Przed scalaniem były takie działki po 20-30 arów, do pół hektara była największa, a po scalaniu to są dzialki nawet 2, 3, 8-mio hektarowe tych gruntów rolnych.”

Rolników ubywa, a ci, co postanowili żyć z produkcji rolnej powiększyli swoje gospodarstwa dokupując grunty od sąsiadów. Nowe działki nadawano tak, aby każdy rolnik miał do nich łatwy dostęp. Wybudowano 6 km dróg dojazdowych do pól, ale niestety proces scalania zatrzymał się przed przystąpieniem do drugiego etapu.

Kazimierz Szopa – rolnik ze wsi Dąbrowa – „Nowa droga miała być zrobiona, do chwili obecnej nic nie jest zrobione, absolutnie.”

Adam Janas – sołtys wsi Dąbrowa – „A rolnicy muszą jeżdzić po uzytkach zielonych, bo nie ma przepustu, nie jest zrobiony rów, nie mają gdzie jeżdzić.”

Michał Hnat – kier. Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy Świerczów – „Zagospodarowanie poscaleniowe obejmowało budowę dróg dojazdowych do gruntów, rekultywację terenu i odbudowę bądź budowę rowów melioracyjnych.”

W chwili przystępowania do scalania podatek VAT był kosztem kwalifikowanym w Sektorowym Programie Operacyjnym, z którego funduszów korzystano. Niestety urzędnicy w Brukseli zmienili zasady przyznawania pieniędzy. Prace poscaleniowe miały być realizowane z pieniędzy PROWu na lata 2007 – 2013, gdzie VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Adrian Stopa – z-ca kier. Wydz. Geodezji Starostwa Powiatowego w Namysłowie – „II etap jest wyceniony na kwotę około 4 milionów 600 tysięcy złotych i w tym jest zabezpiecznie środków na podatek VAT w kwocie 830 tysięcy złotych i tych pieniędzy po prostu nie mamy.”

Gmina, Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski województwa opolskiego szukają wyjścia z sytuacji.

Michał Hnat – kier. Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy Świerczów – „Piszemy pisma, informujemy ministerstwo finansów, ministerstwo rolnictwa, prosimy ich o pomoc, o pomoc prosimy też wojewodę, marszałka województwa i otrzymujemy odpowiedzi, ze nikt nie może nam pomóc w tej sytuacji, nikt nie może pokryć kosztów podatku VAT.”

Tomasz Kostuś – członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego – „Uzghodniliśmy, ze my ten podatek sfinansujemy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, aby to zrobić musimy zmienić uchwałę sejmikową.”

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ma wynieść ok. 600 tysięcy złotych, ale i tak brakować będzie 200 tysięcy.

Mariusz Drożdż/OTV Opole Redakcja Rolna TVP