Potrzebna interwencja

Kolejny kraj Unii Europejskiej domaga się szybkiej interwencji na rynku zbóż. Tym razem rząd Austrii zażądał wprowadzenia dopłat do eksportu ziarna dla państw nie mających dostępu do morza.

W tym roku Austria po raz kolejny odnotowała wysokie zbiory zbóż, a podaż znacząco przewyższy popyt. W efekcie ceny skupu są bardzo niskie. Dlatego rząd wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o pomoc.

Austriacy argumentują, że kraje bez dostępu do morza, nie mogą być konkurencyjne w eksporcie zbóż. Bez wsparcia sobie nie poradzą. Ale Bruksela na razie jest nieugięta i o dopłatach nawet nie chce słyszeć.

Po pierwsze dlatego, że na zboża z krajów Wspólnoty sprzedają się bardzo dobrze bez subsydiów.

Po drugie w ostatnich tygodniach obserwowany jest lekki wzrost cen ziarna.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP