Pomór świń na Litwie

W dniu 10 lipca 2009r. o godz. 15.00 Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany przez litewskie władze weterynaryjne o podejrzeniu wystąpienia klasycznego pomoru świń (Classical Swine Fever) na Litwie w gospodarstwie utrzymującym świnie. Gospodarstwo jest oddalone o około 150 km od granicy Litwy z Polską.

Zwiększona zachorowalność i śmiertelność świń w gospodarstwie została odnotowana w czerwcu 2009 r. Litewskie władze weterynaryjne oświadczyły, że wdrożono środki ochrony przewidziane przez prawodawstwo wspólnotowe. Wszystkie świnie w gospodarstwie zostały zlikwidowane w dniu 2 czerwca 2009r. oraz ustanowiono obszar zapowietrzony oraz zagrożony, odpowiednio o promieniu 3 i 10 km.

Mając na względzie powyższą informację, w powiatach graniczących z Republiką Litewską, tj. w powiecie sejneńskim i suwalskim, Główny Lekarz Weterynarii polecił przeprowadzenie kontroli stad utrzymujących świnie oraz wprowadzenie ścisłego nadzoru nad stanem zdrowia tych zwierząt, a także kontrole środków transportu przewożących zarówno żywe świnie, jak również produkty i podroby pochodzenia wieprzowego.

W chwili obecnej, polskie władze weterynaryjne we współpracy ze Strażą Graniczną, Policją i Inspekcją Transportu Drogowego, sprawdzają i kontrolują przesyłki tych towarów pochodzących z terytorium Litwy oraz ww. towarów o nieustalonym pochodzeniu.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii polecił przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach, do których w ostatnim czasie wprowadzono świnie z terytorium Litwy. Podczas kontroli nie stwierdzono zwiększonej zachorowalności ani zwiększonej śmiertelności świń.

Od świń w tych gospodarstwach pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku klasycznego pomoru świń. Próbki są obecnie badane w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Główny Lekarz Weterynarii postawił Inspekcję Weterynaryjną w stan podwyższonej gotowości, a także przypomina hodowcom o konieczności zgłaszania wszelkich informacji o zachorowaniach lub upadkach świń do powiatowych lekarzy weterynarii.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi