Pod presją biopaliw

Pod presją biopaliw

Rekordowa podaż rzepaku w Unii Europejskiej. Prognozy mówią, że w całym sezonie 2009/2010 spodziewany jest 8% wzrost przerobu tego surowca.

To między innymi efekt coraz większego zapotrzebowania na biodiesel.

W przyszłym roku wzrośnie bowiem obowiązkowa ilość domieszki estrów do oleju napędowego w wielu krajach Unii Europejskiej. Ale osiągnięcie wyznaczonych limitów i tak nie będzie łatwe.

Zbiory rzepaku na Ukrainie w tym sezonie są bardzo niskie, więc eksport tego surowca spadnie o połowę. Sytuację może trochę poprawić Białoruś.

Szacuje się że eksport nasion z tego kraju wyniesie około 300 tysięcy ton.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP