Po żniwach niewielki wzrost cen zbóż

Po żniwach ceny zbóż spadają, ale w dalszej części roku możliwy jest niewielki sezonowy ich wzrost – wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„Po żniwach w 2009 r. ceny zbóż na krajowym rynku, podobnie jak na światowych rynkach, spadły do poziomu obserwowanego w sezonach 2004/05-2005/06 i były znacznie niższe niż przed rokiem. W dalszej części bieżącego sezonu krajowy rynek zbóż będzie pod dużą presją podaży, wobec czego nie przewiduje się większych wahań cen, a jedynie niewielki sezonowy wzrost” – napisano w raporcie.

Średnie ceny pszenicy paszowej w IV kwartale 2009 r. mogą wynieść 410-450 zł/t, a żyta 280-320 zł/t. W końcu I kwartału 2010 r. pszenica może kosztować od 420 do 470 zł/t, a żyto od 300 do 330 zł/t.

Z raportu IERiGŻ wnika, że w sezonie 2009/10 na krajowym rynku znacznie zwiększyła się podaż zbóż, co przy stosunkowo niewielkich zmianach popytu spowoduje duży wzrost nadwyżek.

„Po żniwach w 2009 r. krajowe zasoby zbóż zwiększyły się o blisko 11 proc. do 32,7 mln ton. Złożyły się na to duże zapasy początkowe oraz bardzo dobre zbiory. Z powodu znacznego ograniczenia importu, całkowita podaż zbóż zwiększy się o ponad 5 proc. do 33,5 mln ton” – napisano.

Z raportu wynika, że krajowe zużycie zbóż zwiększy się tylko o 1 proc. do 26,7 mln ton.

PAP