Droższa pszenica, jęczmień, bydło oraz mleko w proszku

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w ostatnim tygodniu października podrożała pszenica, jęczmień, bydło oraz mleko w proszku. Mniej kosztowała kukurydza, żyto, wieprzowina oraz indyki.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.10-01.11.br. pszenica i jęczmień podrożały o ok. 1 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia, natomiast kukurydza i żyto były o ok. 1 proc. tańsze.

W analizowanym okresie za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie płacono 467 zł/t, tj. o 2 proc. mniej niż przed miesiącem i o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym czasie średnia cena jęczmienia paszowego wynosiła 368 zł/t. Była ona niewiele (o 0,5 proc.) niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o blisko 5 proc. niższa niż w porównywalnym okresie 2008 r.

W dniach 26.10-01.11.br. dostawcy żyta konsumpcyjnego uzyskiwali średnio 266 zł/t. Ziarno to było o 5 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 30,5 proc. tańsze niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w analizowanym okresie ukształtowała się na poziomie 451 zł/t, tj. o ponad 4 proc. niższym niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. ziarno to było droższe o blisko 17 proc.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.10-01.11.2009 r. za trzodę chlewną płacono średnio 4,17 zł/kg wobec 4,18 zł/kg w poprzednim tygodniu.

Bydło podrożało w tym czasie przeciętnie o 0,5 proc., do poziomu 4,57 zł/kg. Jednocześnie kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,04 zł/kg, a indyki po 4,80 zł/kg, tj. po cenie o ok. 1 proc. niższej. Wymienione rodzaje żywca były tańsze niż przed miesiącem, a w odniesieniu do notowań sprzed roku jedynie ceny trzody chlewnej były niższe.

Na krajowych targowiskach tanieją prosięta, ale ich ceny wciąż są znacząco wyższe niż przed rokiem (o 1/5). W analizowanym okresie sprzedawano je przeciętnie po 163 zł/sztukę (tj. o ok. 2 zł/szt. taniej niż w poprzednim tygodniu), przy zróżnicowaniu regionalnym od 110 zł do 200 zł.

MLEKO

W końcu października br. ceny odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęły poziom 7,62 zł/kg i były o 3,7 proc. wyższe niż tydzień wcześniej.

PAP