Pierwszy tydzień marca przyniósł spadek cen produktów rolnych

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 1-7 marca potaniały zboża oraz mięsa. Droższe, o 1 proc., niż tydzień wcześniej było OMP.

ZBOŻE

W pierwszym tygodniu marca br. na rynku krajowym podtrzymana została lekka, spadkowa tendencja cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w˙dniach 01-07.03.br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 473 zł/t, tj. o 0,8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu.

Przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 315˙zł/t, tj. o 1,6 proc. niższym niż tydzień wcześniej. W tym czasie dostawcy kukurydzy średnio w kraju uzyskiwali 513˙zł/t wobec 514 zł/t w końcu lutego br. Po spadku w dwóch poprzednich tygodniach, na początku marca br. odnotowano wzrost cen skupu jęczmienia paszowego. W dniach 01-07.03.br. przeciętna cena tego ziarna wynosiła 394˙zł/t, tj. o ok. 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

MIĘSO

Po utrzymującym się w trzech poprzednich tygodniach wzroście cen skupu żywca wieprzowego, w analizowanym okresie trzoda chlewna nieznacznie (o 0,6 proc.) potaniała. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w˙dniach 01-07.03.br. jej dostawcy otrzymywali średnio 3,79 zł/kg. Było to o˙7,5 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o˙19 proc. mniej niż przed rokiem.

Wzrost udziału tańszych kategorii skupowanego bydła (krów i jałówek) powoduje dalszą obniżkę średniej ceny skupu żywca wołowego. W pierwszym tygodniu marca br. za bydło przeciętnie płacono 4,65˙zł/kg, o 2,8 proc. mniej niż w˙poprzednim tygodniu, o ok. 7 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Za kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,00 zł/kg, tj.˙nieznacznie (o 0,2 proc.) mniej niż w˙poprzednim tygodniu i o ponad 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Za indyki płacono o˙1,8 proc. więcej niż przed tygodniem, tj. 4,35˙zł/kg. Cena ta była o˙ok. 1 proc. niższa niż przed miesiącem. W˙porównaniu do cen notowanych rok wcześniej kurczęta były tańsze o 11 proc., a˙indyki o 5,5 proc..

MLEKO

W pierwszym tygodniu marca br. średnia cena odtłuszczonego mleka w˙proszku wyniosła 7,63˙zł/kg i była o˙prawie 1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej.

PAP