MRR: wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 25,1 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 25,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 18,9 mld zł – podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 14 marca 2010 r. złożono 113,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 260,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 29 993 umów o dofinansowanie na kwotę 118 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 83 mld zł, co stanowi 31,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.

PAP