Otwarta kasa PROW

Wydano już ponad 10 miliardów złotych, ale nie oznacza to że limit został wyczerpany. Rolnicy wciąż mogą ubiegać się o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W całym kraju są jeszcze środki na ułatwienie startu dla młodych rolników na usługi doradcze uczestnictwo w systemach jakości żywności a także na działania informacyjne i promocyjne. Grupy producenckie mogą starać się o środki z dwóch działań. Czyli o wsparcie na pokrycie kosztów administracyjnych oraz na inwestycje w przetwórstwo.

Grażyna Wereszczyńska, ARiMR: od 15 grudnia uprawnieni również pozostali wnioskodawcy, czyli przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem rolno-spożywczym.

Tylko w 10 województwach są jeszcze pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, ARiMR: w zależności od tego jakie jest tempo naboru wniosków, jakie były limity przyznane na poszczególne województwa, tak jeszcze agencja będzie mogła przyjmować projekty z zakresu tego działania.

Wnioski o dotacje mogą tez składać rybacy. A pieniądze przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem wykonywanej pracy lub na odejście od zawodu. Są też specjalne fundusze dla lokalnych grup.

Janusz Wrona, MRiRW: w odróżnieniu od pozostałych osi w osi IV można realizować dosłownie wszystko.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest do wydania do końca 2013 roku ponad 17 miliardów euro. Miliard euro powinien trafić do rybaków.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP