Odnowa wsi

Gmina Zdzieszowice będzie reprezentować Opolszczyznę i kraj w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi. Samorząd uznał, że najlepiej wpisuje się w motto konkursu: „Wieś z energią” i ma największe szanse na zwycięstwo. I wcale tu nie chodzi tylko o energię odnawialną, cieplną czy elektryczną, ale przede wszystkim ludzką.

Opolszczyzna najdłużej w kraju, bo już 12 lat, realizuje Program Odnowy Wsi. Sukcesem tej inicjatywy nie są piękne i kolorowe wsie. To za mało aby mówić o odnowionej wsi.

Mariola Szachowicz – Urząd Marszałkowski w Opolu – odnowiona wieś to zintegrowana ,z inicjatywą, pielęgnująca tradycje, to wieś wielopokoleniowa, która dba o swoją historie, kulturę i rozwija się gospodarczo

I rzeczywiście polowa z sześciu sołectw gminy przystąpiła do programu odnowy. Efekty widać dziś a pomysłami i energią mieszkańców wsi Żyrowa, Rozwadza czy Januszkowice można by dzis obdzielić cały region.

Rita Grądalska – lider odnowy wsi Rozwadza -jesteśmy zintegrowani razem realizujemy imprezy, ze wszystkimi organizacjami z proboszczem W tej chwili przygotowuje zorganizowania wojewódzkiego konkursu wypieku kołocza śląskiego.

Teraz gmina przed międzynarodową komisją musi uwodnić, że spełnia tegoroczne motto konkursu.

Mariola Stachowicz – Urząd Marszałkowski w Opolu myśle ze gmina, gdzie także energia odnawialna jest jednym ze źródeł rozwoju będzie ciekawym uczestnikiem tego konkursu

Zdaniem burmistrza nie będzie trudno pokazać energetyczną siłę wsi. Mają ją ludzie ale także koksownia i dwie elektrownie wodne. Dzięki tej wspólnej energii i kilkudziesięciu inwestycjom gmina jest silna gospodarczo. Nie ma bezrobocia a pracy wystarcza także dla mieszkańców wsi z ościennych gmin.

Dieter Przewdzing – burmistrz Zdzieszowic – od 2000 roku powstało 40 zakładów pracy dających 2800 miejsc pracy.

Teraz gmina musi przygotować się do majowej międzynarodowej lustracji i pokazać co ludzie z energia na wsi zrobili. Łatwo jednak nie będzie. W konkursie rywalizują podobne wsie z 27 państw Europy. Jego wyniki zostaną ogłoszone pod koniec września Sand in Taufers we Włoszech, w gminie która rywalizowała z naszym Kuniowem i zdobyła główną nagrodę odnowy wsi dwa lata temu.

Redakcja Rolna TVP