Nowe zasady regulacji rynku mleka

Nowe zasady regulacji rynku mleka

Do końca roku powinny być znane nowe zasady regulacji rynku mleka w Unii Europejskiej. To, że 1 kwietnia 2015 roku znikają kwoty mleczne nikt już nie ma wątpliwości, pytanie co będzie po tej dacie?

Prace nad zmianami już trwają. Unia Europejska powołała tzw. Grupę Wysokiego Szczebla, której zadaniem jest opracowanie nowych zasadach organizacji rynku mleka po 2015 roku.

Dacian Ciolos – komisarz ds. rolnictwa UE: o przyszłości unijnego rynku zadecyduje pakiet rozwiązań legislacyjnych, który zaproponuje przed końcem roku. Wtedy w listopadzie i grudniu będziemy mogli rozpocząć ostateczną dyskusje na ten temat. A jest to temat, który niewątpliwie dzieli Europę na pół. Wystarczy spojrzeć na Polskę. Tu opinie na temat limitowania produkcji są bardzo zróżnicowane.

Marcin Hydzik – PZPM: system kwotowania okazał się nieskuteczny zwłaszcza w obliczy gwałtownych fluktuacji cen mleka. Skoro system nie działa należy go po prostu zlikwidować.

Ale optymizmu przetwórców i Komisji Europejskiej, która zapowiada tzw. „miękkie lądowanie” rynku po 2015 roku, nie podzielają wszyscy. Zdaniem organizacji rolniczych kwotowanie produkcji powinno być utrzymane przynajmniej do 2010 roku.

Zbigniew Urny – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka: właśnie co tego miękkiego lądowania mamy wiele obaw, nie może być tak, że rynek mleka byłby „goły”, niezagospodarowany w sensie wszelkich mechanizmów, które będą stabilizowały produkcję na rynku mleka a jednocześnie zabezpieczały dochodowość samych hodowców.

Jakaś forma regulacji rynku po 2015 roku zapewne jednak będzie. Consensus między państwami członkowskimi na razie nie widać. Główna debata toczy się na temat dopuszczenia do negocjacji cen pomiędzy rolnikami, a odbiorcami. Pytanie czy byłoby to obowiązkowe czy dobrowolne pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP